Houtwormbestrijding

De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen maken met een doorsnede van ongeveer 0.5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraat meel. Vaak vindt men hoopjes boor meel bij een gaatje. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof; dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtworm kever!

Houtwormbestrijding neem contact op.

Uiterlijk

  • Een volwassen gewone houtwormkever is tussen de 2.5 en 6 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild.
  • Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien.
  • De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 20 tot 60 eitjes.
  • De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm.
  • In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen.
  • De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is tussen de 22 en 23 graden C.

Leefwijze

  • Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast.
  • De structuur van het boormeel is korrelig.
Contact - Vocht in huis - Muren injecteren
Copyright © 2000 - 2024 TotaalVocht.nl - Een totale vochtwering beschermt je woning tegen allerlei vochtproblemen.